Společnost School Project byla založena v roce 2011 především za účelem exportu nábytku vyráběného na českém trhu na trhy západní.


Seskupujeme české výrobní společnosti a živnostníky, kteří by se samostatně jen těžko nebo velice obtížně a nákladně prezentovali na cizích trzích.


Své dodavatele si pečlivě vybíráme, abychom byli na zahraničních trzích konkurenceschopní nejen cenou, ale především kvalitou zpracování a nabízených služeb.

csenfrdeples